Contact with us:

E-mail: info@x-key.eu
(alternatively old email: euroklucze@gmail.com)

Jerzy Sala – phone +48 603 227 482
PL – Sales, technical support of X-KEY Terminator

Tomasz Sala – phone +48 511 552 909
PL / EN – technical support X-KEY Neo

Office and production facility:
46-310 Gorzów Śląski, ul. Oleska 12, POLAND

Company registration data:
P.W. KOPING s.c. Ł. Sala, T. Sala
46-200 Kluczbork, 7/1 Rynek Street, POLAND
NIP PL 7511724926